Đuro Oreščanin

  • 0
Beravci - 41 . IŽIMAČA - 11 . 9 - 2022

Beravci - 41 . IŽIMAČA - 11 . 9 - 2022
NA 41 . IŽIMAČI - KUD " I.G.KOVAČIĆ " Beravci - dječja skupina , KUD " KOLO " Nard , UU " VESELA DRUŽINA " V.Kopanica , KUD " KARAULA " Karaula Bi H , KUD " SMILJE " Sl.Brod , KUD " PUŠĆA " Pušća , KUD " IVAN FILIPOVIĆ " V.Kopanica , KUD " CRET " Cret Bizovački , ŽPS " VRANOVKE " Vranovci - Bukovlje , MARICA KLADARIĆ -Beravci ( monolog ) , IFD " ŽUPA POKRAJ TURBE " Pokraj Turbe Bi H , KUD " BEBRINA " Bebrina , KUD " KUPINA " Kupina , MPS " STAROTOPOLJANI " Staro Topolje - BERAVCI - 11 rujan 2022

Srodni sadržaji