Donja Bebrina

25 . Smotra pučkih pjevačkih skupina Brodsko-posavske županije ; ŽPS KUD-a " ŠOKADIJA " Šumeće , ,PS " STARI BEĆARI " Zadubravlje , ŽPS KUD - a " ANTUN MATIJA RELKOVIĆ " Davore , MPS " VESELI ŠOKCI " Sl.Brod , ŽPS " BIĐANKE " Bicko Selo , MPS " STAROTOPOLJANI " Staro Topolje , MPS " BIĐANI " Bicko Selo , MPS KUD-a " ANTUN MATIJA RELKOVIĆ " Davor , PPS " VESELI SLATINČANI " Stari Slatnik , MPS KUD -a " TOMISLAV " Donji Andrijevci , MPS KUD - a " KUPINA " Kupina- NAGRAĐENI-Za najbolji scenski nastup dobiva ŽPS " BIĐANKE " Bicko Selo ,
Najbolje otpjevana pjesma " BEĆARAC " pripalo je
MIKI SMOLČIĆ ćlan MPS " STAROTOPOLJANI " St.Topolje
Najbolji mladi glas na smotri pripada VERONIKI KAVA članici
ŽPS KUD - a " ŠOKADIJA " Šumeće
Za najboljeg pjesmovođu proglašen MATEJ SIMIĆ član
MPS KUD - a " ANTUN MATIJA RELKOVIĆ " Davor
25 . Smotra pućkih pjevačkih skupina Brodsko-posavske županije --Donja Bebrina - 2 listopad 2021

Srodni sadržaji