2020 Donji Andrijevci -M.P.S. KUD-a " Seljačka Sloga " Gradište
samičar Vinko Babić-pjesme Urodila žuta kruška , Padaj kišo , nemoj na svinjara , Jednog jutra " 22. Hrvatska smotra svirača na tamburi samici 56 . Brodsko kolo Oj samice drvo javorovo , ko te sviro , nikad ne bolovo !
Donji Andrijevci - 5 rujna 2020

Srodni sadržaji