CIJELA SNIMKA STARI PERKOVCI - 12 . 7 -2020
Revijalno natjecanje KONJOGOJSKA UDRUGA
STARI PERKOVCI NATJECANJE U :
1- UTAKMICA JEDNOPREZI
2 - UTAKMICA DVOPREZI
3 - UTAKMICA SELJAČKA KOLA
4 - TEKLIČKO JAHANJE - PRIJAVLJENO VEČI BROJ SUDIONIKA Stari Perkovci -12 srpanj 2020

Srodni sadržaji