CRKVENI KONCERT U CRKVI SV. JOSIPA VRANOVCI u organizaciji
ŽPS " VRANOVKE " I NJIHOVI GOSTIJU- ZBOR CRKVE SV. JOSIPA , MPS " STROSSMAYER " Strizivojna , MPS " RAKIJAŠI " Podcrkavlje , i domačin ŽPS " VRANOVKE " Vranovci - Bukovlje - 17 listopad 2020

Srodni sadržaji